?!DOCTYPE > title_temp 江淮论坛-淮阴工学?/title><meta name="keywords" content="娣槾宸ュ闄?姹熸樊璁哄潧" /> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="../../_sitegray/_sitegray_d.css" /> <script language="javascript" src="../../_sitegray/_sitegray.js"></script> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="../../list.vsb.css" /> <script type="text/javascript" src="/system/resource/js/vsbscreen.min.js" id="_vsbscreen" devices="pc|pad"></script> <script type="text/javascript" src="/system/resource/js/counter.js"></script> <script type="text/javascript">_jsq_(1164,'/list.jsp',-1,1553575976)</script> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <script>var V_PATH="/";window.onerror=function(){ return true; };</script> </head> <body><h1><a href="http://geekgrounds.com/">ʮ</a></h1> <div id="tyzd237lnl" class="head"> <div id="tyzd237lnl" class="head-wrap"> <div id="tyzd237lnl" class="logo"><a href="http://www.geekgrounds.com/"><img alt="" src="../../images/logo.jpg"></a></div> <div id="tyzd237lnl" class="logo-t"><img alt="" src="../../images/logo-t.jpg"></div> <div id="tyzd237lnl" class="inp-wrap"> <div id="tyzd237lnl" class="inp-t"><script type="text/javascript" charset="gb2312" src="../../js/language.js"></script> | </div> <div id="tyzd237lnl" class="inp-b"> <script type="text/javascript"> function _nl_ys_check(){ var keyword = document.getElementById('showkeycode234953').value; if(keyword==null||keyword==""){ alert("请输入你要检索的内容?); return false; } if(window.toFF==1) { document.getElementById("lucenenewssearchkey234953").value = Simplized(keyword ); }else { document.getElementById("lucenenewssearchkey234953").value = keyword; } var base64 = new Base64(); document.getElementById("lucenenewssearchkey234953").value = base64.encode(document.getElementById("lucenenewssearchkey234953").value); new VsbFormFunc().disableAutoEnable(document.getElementById("showkeycode234953")); return true; } </script> <script language="javascript" src="/system/resource/js/base64.js"></script><script language="javascript" src="/system/resource/js/formfunc.js"></script> </div> <div id="tyzd237lnl" class="jbt"> |  |  </li> <li> <a href="../../xxgk.htm">学校概况</a> <ul class="ej-ul"> <li> <a href="../../xxgk/xxjj.htm">学校简?/a> </li> <li> <a href="../../xxgk/xxld.htm">学校领导</a> </li> <li> <a href="../../xxgk/zzjg.htm">组织机构</a> </li> <li> <a href="../../xxgk/xxzc.htm">学校章程</a> </li> <li> <a href="../../xxgk/fzgh.htm">发展规划</a> </li> </ul> </li> <li> </li> <li> <a href="#">院系设置</a> <ul class="ej-ul-t"> <li> </li> <li> </li> <li> </li> <li> </li> <li> </li> <li> </li> <li> </li> <li> </li> <li> </li> <li> </li> <li> </li> </ul> </li> <li> <a href="../../rcpy.htm">人才培养</a> <ul class="ej-ul"> <li> </li> <li> <a href="../../rcpy/syzx.htm">实验中心</a> </li> <li> <a href="../../rcpy/zdsys.htm">重点实验?/a> </li> </ul> </li> <li> <a href="#">学科科研</a> <ul class="ej-ul"> <li> </li> <li> </li> <li> </li> <li> </li> <li> <ul class="ej-ul"> <li> <a href="../../rczp/zpgg.htm">招聘公告</a> </li> <li> <a href="../../rczp/msfc1.htm">名师风采</a> </li> <li> </li> </ul> </li> <li> <a href="#">招生就业</a> <ul class="ej-ul"> <li> </li> <li> <ul class="ej-ul"> <li> </li> <li> </li> </ul> </li> <li> </li> <li> <a href="#">公共服务</a> <ul class="ej-ul"> <li> </li> <li> </li> <li> </li> </ul> </li> </ul> </div> </div> <div id="tyzd237lnl" class="channel-wrap"> <div id="tyzd237lnl" class="position"><div> 当前位置: <a href="../../index.htm">首页</a> >> <a href="jhlt.htm">江淮论坛</a> </div> </div> <div id="tyzd237lnl" class="list-wrap"> <div id="tyzd237lnl" class="left"> <div id="tyzd237lnl" class="title">江淮论坛</div> <dl class="list_dl"> </dl> </div> <div id="tyzd237lnl" class="right"> <script language="javascript" src="/system/resource/js/dynclicks.js"></script><script language="javascript" src="/system/resource/js/ajax.js"></script> <div id="tyzd237lnl" class="title">[江淮论坛]</div> <div id="tyzd237lnl" class="list-lb"> <ul> <li> <span class="lb-time">2020?2?5?/span> <a href="../../info/1164/6824.htm" target="_blank" title="江淮论坛(第296期)社科项目申报选题漫谈">江淮论坛(第296期)社科项目申报选题漫谈</a> </li> <li> <span class="lb-time">2020?2?4?/span> <a href="../../info/1164/6818.htm" target="_blank" title="江淮论坛(第295期)如何申报艺术类研究课?>江淮论坛(第295期)如何申报艺术类研究课?/a> </li> <li> <span class="lb-time">2020?2?7?/span> <a href="../../info/1164/6790.htm" target="_blank" title="江淮论坛(第294期)交叉学科背景下外语教师发展路径——以2020年国家社科立项分析为?>江淮论坛(第294期)交叉学科背景下外语教师发展路径——以2020年国家社科立项分?..</a> </li> <li> <span class="lb-time">2020?2?5?/span> <a href="../../info/1164/6779.htm" target="_blank" title="江淮论坛(第293期)技术异质视角下中国工业行业废水排放效率测度及减排潜力分析中的统计学方法">江淮论坛(第293期)技术异质视角下中国工业行业废水排放效率测度及减排潜力分析中...</a> </li> <li> <span class="lb-time">2020?2?5?/span> <a href="../../info/1164/6778.htm" target="_blank" title="江淮论坛(第292期)大规模矩阵计算在MEMS系统级建模中的应?>江淮论坛(第292期)大规模矩阵计算在MEMS系统级建模中的应?/a> </li> <li> <span class="lb-time">2020?2?5?/span> <a href="../../info/1164/6777.htm" target="_blank" title="江淮论坛(第291期)基于大数据技术推荐系统算法及其应?>江淮论坛(第291期)基于大数据技术推荐系统算法及其应?/a> </li> <li> <span class="lb-time">2020?2?5?/span> <a href="../../info/1164/6775.htm" target="_blank" title="江淮论坛(第290期)基于世界技能竞赛货运代理赛项的教学研讨">江淮论坛(第290期)基于世界技能竞赛货运代理赛项的教学研讨</a> </li> <li> <span class="lb-time">2020?2?5?/span> <a href="../../info/1164/6774.htm" target="_blank" title="江淮论坛(第289期)基于人社部物流服务师赛项的教学探?>江淮论坛(第289期)基于人社部物流服务师赛项的教学探?/a> </li> <li> <span class="lb-time">2020?2?9?/span> <a href="../../info/1164/6732.htm" target="_blank" title="江淮论坛(第288期)外语科研的选题、申报与研究">江淮论坛(第288期)外语科研的选题、申报与研究</a> </li> <li> <span class="lb-time">2020?2?3?/span> <a href="../../info/1164/6716.htm" target="_blank" title="江淮论坛(第287期)柔性电子技术应用与工程教育创新">江淮论坛(第287期)柔性电子技术应用与工程教育创新</a> </li> <li> <span class="lb-time">2020?2?3?/span> <a href="../../info/1164/6706.htm" target="_blank" title="江淮论坛(第286期)柑桔功能因子提取、纯化及产品开?>江淮论坛(第286期)柑桔功能因子提取、纯化及产品开?/a> </li> <li> <span class="lb-time">2020?2?2?/span> <a href="../../info/1164/6701.htm" target="_blank" title="江淮论坛(第285期)人工智能十四五发展逻辑">江淮论坛(第285期)人工智能十四五发展逻辑</a> </li> <li> <span class="lb-time">2020?1?0?/span> <a href="../../info/1164/6673.htm" target="_blank" title="江淮论坛(第284期)工业设计人才培养模式研究">江淮论坛(第284期)工业设计人才培养模式研究</a> </li> <li> <span class="lb-time">2020?1?0?/span> <a href="../../info/1164/6671.htm" target="_blank" title="江淮论坛(第283期)高层次课题申报与论文发表">江淮论坛(第283期)高层次课题申报与论文发表</a> </li> <li> <span class="lb-time">2020?1?0?/span> <a href="../../info/1164/6667.htm" target="_blank" title="江淮论坛(第282期)信仰的力量——讲述周恩来总理的故?>江淮论坛(第282期)信仰的力量——讲述周恩来总理的故?/a> </li> <li> <span class="lb-time">2020?1?7?/span> <a href="../../info/1164/6653.htm" target="_blank" title="江淮论坛(第281期)艺术设计学科教学成果的转换与运用">江淮论坛(第281期)艺术设计学科教学成果的转换与运用</a> </li> <li> <span class="lb-time">2020?1?7?/span> <a href="../../info/1164/6652.htm" target="_blank" title="江淮论坛(第280期)国家社科基金艺术学项目申报辅导报告会">江淮论坛(第280期)国家社科基金艺术学项目申报辅导报告会</a> </li> <li> <span class="lb-time">2020?1?5?/span> <a href="../../info/1164/6633.htm" target="_blank" title="江淮论坛(第279期)艾滋病防治校园行 ">江淮论坛(第279期)艾滋病防治校园行 </a> </li> <li> <span class="lb-time">2020?1?3?/span> <a href="../../info/1164/6611.htm" target="_blank" title="江淮论坛(第278期)淮安戏曲文化的发展演?>江淮论坛(第278期)淮安戏曲文化的发展演?/a> </li> <li> <span class="lb-time">2020?1?8?/span> <a href="../../info/1164/6607.htm" target="_blank" title="江淮论坛(第277期)社会工作的专业化与职业化">江淮论坛(第277期)社会工作的专业化与职业化</a> </li> </ul> </div> <link rel="stylesheet" Content-type="text/css" href="/system/resource/css/pagedown/sys.css"><div id="tyzd237lnl" class="pb_sys_common pb_sys_normal pb_sys_style1 page-wrap" style="margin-top:10px;text-align:center;"><span class="p_t">?35?/span> <span class="p_pages"><span class="p_first_d p_fun_d">首页</span><span class="p_prev_d p_fun_d">上页</span><span class="p_no_d">1</span><span class="p_no"><a href="jhlt/16.htm">2</a></span><span class="p_no"><a href="jhlt/15.htm">3</a></span><span class="p_no"><a href="jhlt/14.htm">4</a></span><span class="p_no"><a href="jhlt/13.htm">5</a></span><span class="p_dot">...</span><span class="p_no"><a href="jhlt/1.htm">17</a></span><span class="p_next p_fun"><a href="jhlt/16.htm">下页</a></span><span class="p_last p_fun"><a href="jhlt/1.htm">尾页</a></span></span></div> <script>_showDynClickBatch(['dynclicks_u5_6824','dynclicks_u5_6818','dynclicks_u5_6790','dynclicks_u5_6779','dynclicks_u5_6778','dynclicks_u5_6777','dynclicks_u5_6775','dynclicks_u5_6774','dynclicks_u5_6732','dynclicks_u5_6716','dynclicks_u5_6706','dynclicks_u5_6701','dynclicks_u5_6673','dynclicks_u5_6671','dynclicks_u5_6667','dynclicks_u5_6653','dynclicks_u5_6652','dynclicks_u5_6633','dynclicks_u5_6611','dynclicks_u5_6607'],[6824,6818,6790,6779,6778,6777,6775,6774,6732,6716,6706,6701,6673,6671,6667,6653,6652,6633,6611,6607],"wbnews", 1553575976)</script> </div> </div> </div> <div id="tyzd237lnl" class="foot"> <div id="tyzd237lnl" class="foot-t"> <div id="tyzd237lnl" class="foot-t-nr"> <div id="tyzd237lnl" class="nr-l"> <div id="tyzd237lnl" class="bt">校区及地址</div> <div id="tyzd237lnl" class="foot-adr"> <div id="tyzd237lnl" class="adr-o"> 枚乘路校?br> 地址:江苏省淮安市枚乘东??br> </div> <div id="tyzd237lnl" class="adr-o"> 北京路校?br> 地址:淮安市清江浦区北京北路89?br> </div> <div id="tyzd237lnl" class="adr-o"> 萧湖校区<br> 地址:江苏省淮安市淮安区城河??br> </div> </div> </div> <div id="tyzd237lnl" class="nr-r"> <div id="tyzd237lnl" class="gfwb"> <a href="../../info/1053/2944.htm" target="_blank"><div id="tyzd237lnl" class="wb-pic"><img alt="" src="../../images/a-16.gif"></div> <div id="tyzd237lnl" class="wb-wz">官方微博</div></a> </div> <div id="tyzd237lnl" class="gfwb"> <a href="../../info/1053/2945.htm" target="_blank"><div id="tyzd237lnl" class="wb-pic"><img alt="" src="../../images/a-17.gif"></div> <div id="tyzd237lnl" class="wb-wz">官方微信</div></a> </div> <div id="tyzd237lnl" class="gfwb"> <a href="../../info/1053/3728.htm" target="_blank"><div id="tyzd237lnl" class="wb-pic"><img alt="" src="../../images/a-18.gif"></div> <div id="tyzd237lnl" class="wb-wz">书记信箱</div></a> </div> <div id="tyzd237lnl" class="gfwb"> <a href="../../info/1053/3729.htm" target="_blank"><div id="tyzd237lnl" class="wb-pic"><img alt="" src="../../images/a-19.gif"></div> <div id="tyzd237lnl" class="wb-wz">校长信箱</div></a> </div> </div> </div> </div> <div id="tyzd237lnl" class="foot-b"> Copyright 淮阴工学?2018, All Rights Reserved  ?ICP 备: <div id="tyzd237lnl" style="width:300px;margin:0 auto; padding-bottom:16px;"> </div> </div> </div> <script src="../../js/jquery-3.3.1.min.js" type="text/javascript" charset="utf-8"></script> <script type="text/javascript"> $(".list_dt").on("click", function() { $('.list_dd').stop(); $(this).siblings("dt"); if($(this).attr("id") == "open") { $(this).siblings("dd").slideUp(); } else { $(this).next().slideDown().siblings("dd").slideUp(); } }); </script> <script src="../../js/jquery.js"></script> <script src="../../js/js.js"></script> <script> (function(){ var canonicalURL, curProtocol; //Get the <link> tag var x=document.getElementsByTagName("link"); //Find the last canonical URL if(x.length > 0){ for (i=0;i<x.length;i++){ if(x[i].rel.toLowerCase() == 'canonical' && x[i].href){ canonicalURL=x[i].href; } } } //Get protocol if (!canonicalURL){ curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; } else{ curProtocol = canonicalURL.split(':')[0]; } //Get current URL if the canonical URL does not exist if (!canonicalURL) canonicalURL = window.location.href; //Assign script content. Replace current URL with the canonical URL !function(){var e=/([http|https]:\/\/[a-zA-Z0-9\_\.]+\.baidu\.com)/gi,r=canonicalURL,t=document.referrer;if(!e.test(r)){var n=(String(curProtocol).toLowerCase() === 'https')?"https://sp0.baidu.com/9_Q4simg2RQJ8t7jm9iCKT-xh_/s.gif":"//api.share.baidu.com/s.gif";t?(n+="?r="+encodeURIComponent(document.referrer),r&&(n+="&l="+r)):r&&(n+="?l="+r);var i=new Image;i.src=n}}(window);})(); </script> </body></html>