?!DOCTYPE > title_temp 江淮论坛-淮阴工学?/title><meta name="keywords" content="娣槾宸ュ闄?姹熸樊璁哄潧" /> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="../../../_sitegray/_sitegray_d.css" /> <script language="javascript" src="../../../_sitegray/_sitegray.js"></script> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="../../../list.vsb.css" /> <script type="text/javascript" src="/system/resource/js/vsbscreen.min.js" id="_vsbscreen" devices="pc|pad"></script> <script type="text/javascript" src="/system/resource/js/counter.js"></script> <script type="text/javascript">_jsq_(1164,'/list.jsp',-1,1553575976)</script> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <script>var V_PATH="/";window.onerror=function(){ return true; };</script> </head> <body><h1><a href="http://geekgrounds.com/">ʮ</a></h1> <div id="tyzd237lnl" class="head"> <div id="tyzd237lnl" class="head-wrap"> <div id="tyzd237lnl" class="logo"><a href="http://www.geekgrounds.com/"><img alt="" src="../../../images/logo.jpg"></a></div> <div id="tyzd237lnl" class="logo-t"><img alt="" src="../../../images/logo-t.jpg"></div> <div id="tyzd237lnl" class="inp-wrap"> <div id="tyzd237lnl" class="inp-t"><script type="text/javascript" charset="gb2312" src="../../../js/language.js"></script> | </div> <div id="tyzd237lnl" class="inp-b"> <script type="text/javascript"> function _nl_ys_check(){ var keyword = document.getElementById('showkeycode234953').value; if(keyword==null||keyword==""){ alert("请输入你要检索的内容?); return false; } if(window.toFF==1) { document.getElementById("lucenenewssearchkey234953").value = Simplized(keyword ); }else { document.getElementById("lucenenewssearchkey234953").value = keyword; } var base64 = new Base64(); document.getElementById("lucenenewssearchkey234953").value = base64.encode(document.getElementById("lucenenewssearchkey234953").value); new VsbFormFunc().disableAutoEnable(document.getElementById("showkeycode234953")); return true; } </script> <script language="javascript" src="/system/resource/js/base64.js"></script><script language="javascript" src="/system/resource/js/formfunc.js"></script> </div> <div id="tyzd237lnl" class="jbt"> |  |  </li> <li> <a href="../../../xxgk.htm">学校概况</a> <ul class="ej-ul"> <li> <a href="../../../xxgk/xxjj.htm">学校简?/a> </li> <li> <a href="../../../xxgk/xxld.htm">学校领导</a> </li> <li> <a href="../../../xxgk/zzjg.htm">组织机构</a> </li> <li> <a href="../../../xxgk/xxzc.htm">学校章程</a> </li> <li> <a href="../../../xxgk/fzgh.htm">发展规划</a> </li> </ul> </li> <li> </li> <li> <a href="#">院系设置</a> <ul class="ej-ul-t"> <li> </li> <li> </li> <li> </li> <li> </li> <li> </li> <li> </li> <li> </li> <li> </li> <li> </li> <li> </li> <li> </li> </ul> </li> <li> <a href="../../../rcpy.htm">人才培养</a> <ul class="ej-ul"> <li> </li> <li> <a href="../../../rcpy/syzx.htm">实验中心</a> </li> <li> <a href="../../../rcpy/zdsys.htm">重点实验?/a> </li> </ul> </li> <li> <a href="#">学科科研</a> <ul class="ej-ul"> <li> </li> <li> </li> <li> </li> <li> </li> <li> <ul class="ej-ul"> <li> <a href="../../../rczp/zpgg.htm">招聘公告</a> </li> <li> <a href="../../../rczp/msfc1.htm">名师风采</a> </li> <li> </li> </ul> </li> <li> <a href="#">招生就业</a> <ul class="ej-ul"> <li> </li> <li> <ul class="ej-ul"> <li> </li> <li> </li> </ul> </li> <li> </li> <li> <a href="#">公共服务</a> <ul class="ej-ul"> <li> </li> <li> </li> <li> </li> </ul> </li> </ul> </div> </div> <div id="tyzd237lnl" class="channel-wrap"> <div id="tyzd237lnl" class="position"><div> 当前位置: <a href="../../../index.htm">首页</a> >> <a href="../jhlt.htm">江淮论坛</a> </div> </div> <div id="tyzd237lnl" class="list-wrap"> <div id="tyzd237lnl" class="left"> <div id="tyzd237lnl" class="title">江淮论坛</div> <dl class="list_dl"> </dl> </div> <div id="tyzd237lnl" class="right"> <script language="javascript" src="/system/resource/js/dynclicks.js"></script><script language="javascript" src="/system/resource/js/ajax.js"></script> <div id="tyzd237lnl" class="title">[江淮论坛]</div> <div id="tyzd237lnl" class="list-lb"> <ul> <li> <span class="lb-time">2020?1?8?/span> <a href="../../../info/1164/6606.htm" target="_blank" title="江淮论坛(第276期)十九届四中五中全会关于社会治理的新动?>江淮论坛(第276期)十九届四中五中全会关于社会治理的新动?/a> </li> <li> <span class="lb-time">2020?1?8?/span> <a href="../../../info/1164/6605.htm" target="_blank" title="江淮论坛(第275期)Banach空间中微分方程控制理论相关问?>江淮论坛(第275期)Banach空间中微分方程控制理论相关问?/a> </li> <li> <span class="lb-time">2020?1?3?/span> <a href="../../../info/1164/6584.htm" target="_blank" title="江淮论坛(第274期)系统科学与系统工程的形成和发?>江淮论坛(第274期)系统科学与系统工程的形成和发?/a> </li> <li> <span class="lb-time">2020?1?2?/span> <a href="../../../info/1164/6571.htm" target="_blank" title="江淮论坛(第273期)中心的消解:主体间性外语教学模式的构建">江淮论坛(第273期)中心的消解:主体间性外语教学模式的构建</a> </li> <li> <span class="lb-time">2020?1?1?/span> <a href="../../../info/1164/6566.htm" target="_blank" title="江淮论坛(第272期)NSFC申报随想">江淮论坛(第272期)NSFC申报随想</a> </li> <li> <span class="lb-time">2020?1?1?/span> <a href="../../../info/1164/6565.htm" target="_blank" title="江淮论坛(第271期) 生物催化过程调控与应?>江淮论坛(第271期) 生物催化过程调控与应?/a> </li> <li> <span class="lb-time">2020?1?0?/span> <a href="../../../info/1164/6558.htm" target="_blank" title="江淮论坛(第270期)金属与第三代半导体硬脆材料的超精密抛光技术及产业?>江淮论坛(第270期)金属与第三代半导体硬脆材料的超精密抛光技术及产业?/a> </li> <li> <span class="lb-time">2020?1?0?/span> <a href="../../../info/1164/6557.htm" target="_blank" title="江淮论坛(第269期)直流热压烧结技术与实践">江淮论坛(第269期)直流热压烧结技术与实践</a> </li> <li> <span class="lb-time">2020?1?0?/span> <a href="../../../info/1164/6555.htm" target="_blank" title="江淮论坛(第268期)多元过渡金属氮化?碳化物薄膜的硬韧化及摩擦学行为研?>江淮论坛(第268期)多元过渡金属氮化?碳化物薄膜的硬韧化及摩擦学行为研?/a> </li> <li> <span class="lb-time">2020?1?9?/span> <a href="../../../info/1164/6553.htm" target="_blank" title="江淮论坛(第267期)固体表面接触/摩擦致电机理与摩擦电效应">江淮论坛(第267期)固体表面接触/摩擦致电机理与摩擦电效应</a> </li> <li> <span class="lb-time">2020?1?9?/span> <a href="../../../info/1164/6552.htm" target="_blank" title="江淮论坛(第266期)纳米尺度铜锌合金的黏着接触和滑动磨损研?>江淮论坛(第266期)纳米尺度铜锌合金的黏着接触和滑动磨损研?/a> </li> <li> <span class="lb-time">2020?1?9?/span> <a href="../../../info/1164/6551.htm" target="_blank" title="江淮论坛(第265期)煤矿机械轻量化:铁铝合金研发及磨损腐蚀特征">江淮论坛(第265期)煤矿机械轻量化:铁铝合金研发及磨损腐蚀特征</a> </li> <li> <span class="lb-time">2020?1?9?/span> <a href="../../../info/1164/6542.htm" target="_blank" title="江淮论坛(第264期)特种机器人及视觉检?>江淮论坛(第264期)特种机器人及视觉检?/a> </li> <li> <span class="lb-time">2020?1?6?/span> <a href="../../../info/1164/6524.htm" target="_blank" title="江淮论坛(第263期)基于认证理念的一流专业建?>江淮论坛(第263期)基于认证理念的一流专业建?/a> </li> <li> <span class="lb-time">2020?1?2?/span> <a href="../../../info/1164/6491.htm" target="_blank" title="江淮论坛(第262期)对认证状态保持的认识">江淮论坛(第262期)对认证状态保持的认识</a> </li> <li> <span class="lb-time">2020?1?2?/span> <a href="../../../info/1164/6488.htm" target="_blank" title="江淮论坛(第261期) 随机能量俘获系统的概率分析方?>江淮论坛(第261期) 随机能量俘获系统的概率分析方?/a> </li> <li> <span class="lb-time">2020?0?7?/span> <a href="../../../info/1164/6466.htm" target="_blank" title="江淮论坛(第260期)化工废水的生物强化处?>江淮论坛(第260期)化工废水的生物强化处?/a> </li> <li> <span class="lb-time">2020?0?7?/span> <a href="../../../info/1164/6465.htm" target="_blank" title="江淮论坛(第259期)国家自然基金项目申报经验交流">江淮论坛(第259期)国家自然基金项目申报经验交流</a> </li> <li> <span class="lb-time">2020?0?7?/span> <a href="../../../info/1164/6464.htm" target="_blank" title="江淮论坛(第258期)以周恩来为人生楷?>江淮论坛(第258期)以周恩来为人生楷?/a> </li> <li> <span class="lb-time">2020?0?7?/span> <a href="../../../info/1164/6463.htm" target="_blank" title="江淮论坛(第257期)做一个温暖的老师">江淮论坛(第257期)做一个温暖的老师</a> </li> </ul> </div> <link rel="stylesheet" Content-type="text/css" href="/system/resource/css/pagedown/sys.css"><div id="tyzd237lnl" class="pb_sys_common pb_sys_normal pb_sys_style1 page-wrap" style="margin-top:10px;text-align:center;"><span class="p_t">?35?/span> <span class="p_pages"><span class="p_first p_fun"><a href="../jhlt.htm">首页</a></span><span class="p_prev p_fun"><a href="../jhlt.htm">上页</a></span><span class="p_no"><a href="../jhlt.htm">1</a></span><span class="p_no_d">2</span><span class="p_no"><a href="15.htm">3</a></span><span class="p_no"><a href="14.htm">4</a></span><span class="p_no"><a href="13.htm">5</a></span><span class="p_dot">...</span><span class="p_no"><a href="1.htm">17</a></span><span class="p_next p_fun"><a href="15.htm">下页</a></span><span class="p_last p_fun"><a href="1.htm">尾页</a></span></span></div> <script>_showDynClickBatch(['dynclicks_u5_6606','dynclicks_u5_6605','dynclicks_u5_6584','dynclicks_u5_6571','dynclicks_u5_6566','dynclicks_u5_6565','dynclicks_u5_6558','dynclicks_u5_6557','dynclicks_u5_6555','dynclicks_u5_6553','dynclicks_u5_6552','dynclicks_u5_6551','dynclicks_u5_6542','dynclicks_u5_6524','dynclicks_u5_6491','dynclicks_u5_6488','dynclicks_u5_6466','dynclicks_u5_6465','dynclicks_u5_6464','dynclicks_u5_6463'],[6606,6605,6584,6571,6566,6565,6558,6557,6555,6553,6552,6551,6542,6524,6491,6488,6466,6465,6464,6463],"wbnews", 1553575976)</script> </div> </div> </div> <div id="tyzd237lnl" class="foot"> <div id="tyzd237lnl" class="foot-t"> <div id="tyzd237lnl" class="foot-t-nr"> <div id="tyzd237lnl" class="nr-l"> <div id="tyzd237lnl" class="bt">校区及地址</div> <div id="tyzd237lnl" class="foot-adr"> <div id="tyzd237lnl" class="adr-o"> 枚乘路校?br> 地址:江苏省淮安市枚乘东??br> </div> <div id="tyzd237lnl" class="adr-o"> 北京路校?br> 地址:淮安市清江浦区北京北路89?br> </div> <div id="tyzd237lnl" class="adr-o"> 萧湖校区<br> 地址:江苏省淮安市淮安区城河??br> </div> </div> </div> <div id="tyzd237lnl" class="nr-r"> <div id="tyzd237lnl" class="gfwb"> <a href="../../../info/1053/2944.htm" target="_blank"><div id="tyzd237lnl" class="wb-pic"><img alt="" src="../../../images/a-16.gif"></div> <div id="tyzd237lnl" class="wb-wz">官方微博</div></a> </div> <div id="tyzd237lnl" class="gfwb"> <a href="../../../info/1053/2945.htm" target="_blank"><div id="tyzd237lnl" class="wb-pic"><img alt="" src="../../../images/a-17.gif"></div> <div id="tyzd237lnl" class="wb-wz">官方微信</div></a> </div> <div id="tyzd237lnl" class="gfwb"> <a href="../../../info/1053/3728.htm" target="_blank"><div id="tyzd237lnl" class="wb-pic"><img alt="" src="../../../images/a-18.gif"></div> <div id="tyzd237lnl" class="wb-wz">书记信箱</div></a> </div> <div id="tyzd237lnl" class="gfwb"> <a href="../../../info/1053/3729.htm" target="_blank"><div id="tyzd237lnl" class="wb-pic"><img alt="" src="../../../images/a-19.gif"></div> <div id="tyzd237lnl" class="wb-wz">校长信箱</div></a> </div> </div> </div> </div> <div id="tyzd237lnl" class="foot-b"> Copyright 淮阴工学?2018, All Rights Reserved  ?ICP 备: <div id="tyzd237lnl" style="width:300px;margin:0 auto; padding-bottom:16px;"> </div> </div> </div> <script src="../../../js/jquery-3.3.1.min.js" type="text/javascript" charset="utf-8"></script> <script type="text/javascript"> $(".list_dt").on("click", function() { $('.list_dd').stop(); $(this).siblings("dt"); if($(this).attr("id") == "open") { $(this).siblings("dd").slideUp(); } else { $(this).next().slideDown().siblings("dd").slideUp(); } }); </script> <script src="../../../js/jquery.js"></script> <script src="../../../js/js.js"></script> <script> (function(){ var canonicalURL, curProtocol; //Get the <link> tag var x=document.getElementsByTagName("link"); //Find the last canonical URL if(x.length > 0){ for (i=0;i<x.length;i++){ if(x[i].rel.toLowerCase() == 'canonical' && x[i].href){ canonicalURL=x[i].href; } } } //Get protocol if (!canonicalURL){ curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; } else{ curProtocol = canonicalURL.split(':')[0]; } //Get current URL if the canonical URL does not exist if (!canonicalURL) canonicalURL = window.location.href; //Assign script content. Replace current URL with the canonical URL !function(){var e=/([http|https]:\/\/[a-zA-Z0-9\_\.]+\.baidu\.com)/gi,r=canonicalURL,t=document.referrer;if(!e.test(r)){var n=(String(curProtocol).toLowerCase() === 'https')?"https://sp0.baidu.com/9_Q4simg2RQJ8t7jm9iCKT-xh_/s.gif":"//api.share.baidu.com/s.gif";t?(n+="?r="+encodeURIComponent(document.referrer),r&&(n+="&l="+r)):r&&(n+="?l="+r);var i=new Image;i.src=n}}(window);})(); </script> </body></html>